Eidsiva Energi
Alt henger sammen
Turn Mai 2016
Sjakk Mai 2016
Korps Mai 2016
Hernes IL Mai 2016
Fotball Mai 2016

Hvordan kan Eidsiva være til nytte for idrett og kultur i Innlandet?

Eidsiva er eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland, og forvalter over 21 000 kilometer med strømnett (luftlinjer og kabler) i 19 kommuner. Eidsiva produserer også fornybar energi av vannkraft, og satser stort på bioenergi i Innlandet. På disse sidene finner du mer informasjon om hvordan alt henger sammen. Hvordan tapper vi egentlig vannmagasinene, og hva bestemmer hva strømmen skal koste?

Eidsiva sponser over 200 lag og foreninger, og vi er opptatt av at barn og unge i Hedmark og Oppland skal ha et godt og variert aktivitetstilbud. Les mer om vår sponsorsatsing, og se alle annonsene fra vår "Alt henger sammen"-kampanje nederst på siden.

Kraftmarkedet
Når du skrur på komfyren hjemme, øker et kraftverk produksjonen slik at det leveres nok strøm. Strømmen må produseres samtidig som den brukes.
Hvordan tapper vi vannmagasinene?

Eidsiva skal tjene penger for å gi eierne noe tilbake for verdiene de har i selskapet. Det er kommuner og fylkeskommuner i Innlandet som eier Eidsiva. Det betyr at verdiene går direkte tilbake til regionen. Vi produserer og selger kraft når vi får best betalt.
Om sommeren har vi for mye vann i vassdragene våre. Da tapper vi magasinene og selger kraft til utlandet. Det gjør vi fordi vi vet at nedbøren på høsten normalt vil fylle opp magasinene før vinteren setter inn. På vinteren produserer vi for lite kraft i Norge. Da er vi avhengig av å få kraft fra utlandet.

Kan vannkraft fra Glomma varme opp hus i Sverige?

Så godt som all strøm som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Produserer vi mer strøm enn vi trenger må den tilbys våre nordiske naboer eller andre land i Europa. På denne måten bidrar vi med ren vannkraft til Europa slik at forbruket av forurensende kullkraft reduseres. Da kan vi tjene miljøet samtidig som vi tjener penger.

Hvordan vet man nøyaktiv hvor mye strøm det er behov for?

Det er automatikk i strømnettet som måler endringene fortløpende, slik at kraftverkene hele tiden tilpasser produksjonen for å opprettholde balansen i strømnettet. Kraftmarkedet handler om å finne den rette balansen. Til enhver tid.

I Norge produserer vi nesten bare vannkraft, men det satses på andre kilder som for eksempel solenergi, vindkraft, bioenergi og bølgekraft. Eidsiva er en av de ledende i Norge på å ta i bruk fornyare energikilder.

Hvordan henger det sammen?

Når du skrur på komfyren din hjemme, øker et kraftverk produksjonen slik at det leveres nok strøm. Det som skiller kraftmarkedet fra andre markeder er at strøm er 100% ferskvare. Strømmen må produseres samtidig som den brukes.

Strømpris
En gjennomsnittlig norsk familie bruker strøm for rundt 20 000 kroner i året. Men du betaler for mer enn bare strømmen. Hva går pengene til?
Hvorfor kan jeg bytte strømleverandør, men ikke nettselskap?

Det er bare ett strømnett og ett nettselskap i hver region. Dermed kan ikke du som kunde selv velge nettselskap, slik du kan med strømleverandører. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) setter en øvre grense for hvor store inntekter nettselskapet kan hente fra kundene sine. Denne reguleringen skal hindre at du må betale høyere pris enn nødvendig for transporten av strømmen.

Hva bestemmer hva strømmen skal koste?

Prisen på strøm bestemmes av hvor mye strøm som kan produseres og hvor stort behovet er for strøm. Eidsiva er både produsent og selger av kraft. Hver dag sender vi en melding til kraftbørsen om hvor mye vi kan produsere neste dag. Og på samme måte sender de som kjøper kraft melding om hvor mye de trenger for å dekke kundene sitt behov for strøm.

I Norge har vi nesten bare vannkraft. Er det nok vann i magasinene og lav etterspørsel, ja da blir strømprisen gjerne lav. Er det lite vann i magasinene og stort behov for strøm vil prisen bli høy. Men strømprisen kan også påvirkes av andre faktorer som prisen på olje og kull. Hvor mye kjernekraft som produseres i Europa kan også påvirke prisene i strømmarkedet.

Hvorfor er strømregningen min så høy noen ganger?

En gjennomsnittlig norsk familie bruker strøm for rundt 20 000 kroner i året. Det er mye penger, men du betaler for mer enn bare strømmen. Du betaler for tre ting:

  1. Frakt av strømmen fra der den blir produsert og hjem til deg. Dette er nettleien.

  2. Den strømmen du bruker hver dag. Er du flink til å redusere strømforbruket i din bolig får du lavere strømregning.

  3. Avgift til staten, nesten som avgiften på en liter bensin.

Overskudd
Eidsivas eiere, Hedmark og Oppland Fylkeskommuner og 27 kommuner i innlandet, får hvert år utbetalt et betydelig utbytte av Eidsivas resultater.
Hvor mye er en kilowatt time verdt?

En kilowattime er en kilowattime; det som endrer seg er behovet for å bruke den. Det er en direkte sammenheng mellom utviklingen i strømprisene og verdien av kraftproduksjonen fra vassdragene våre. Vannkraftproduksjonen selges på den nordiske kraftbørsen. Noe av produksjonen selges opp til flere år på forskudd, mens noe selges på kort varsel.

Hvor går pengene?

En vesentlig del av strømregningen du betaler er avgifter til staten. Stortinget har bestemt at prisen på strøm i Norge skal være markedsbasert. Det betyr at prisen styres av tilbud og etterspørsel. Det er også tverrpolitisk enighet at det skal koste å bruke elektrisk energi. Det betyr at i perioder med lav kraftproduksjon og høyt forbruk er prisen på kraft dyr slik at folk vil redusere strømforbruket for å spare penger. Dette skal gi bevisst energibruk og stimulere til sparetiltak.

50 prosent av nettleien de betaler er avgifter til staten, 40 prosent går til drift og vedlikehold av Eidsivas nett. 8 prosent er Eidsivas driftsresultat.

Hvordan blir Innlandet et bedre sted å bo?

Ved å satse på langsiktig eierskap i Eidsiva har politikerne i Innlandet lagt grunnlaget for fremtidig vekst og verdiskaping i regionen. Det er en direkte sammenheng mellom de resultatene Eidsiva leverer og hvordan det er å bo i Innlandet.

Sponsing
Når du betaler strømregningen din, bidrar du til å gjøre innlandet til et bedre sted å bo. Eidsiva fører verdier tilbake til ditt lokalsamfunn.
Eidsiva spiller på lag med Innlandet

I dag sponser vi over 200 lag og foreninger innen idrett og kultur i Innlandet. Satsing på barn og unge er viktigst. Vi er opptatt av vekst og utvikling i vår del av landet. Idrett og kultur bidrar til økt livskvalitet og bolyst for oss alle, og den gjør regionen attraktiv for innflyttere.

Sponsing er en viktig del av Eidsivas samfunnsansvar.

Hvordan kan min strømregning skape vakker musikk?

Når du betaler strømregningen din, bidrar du til å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo. Fordi Eidsiva er eid av kommuner og fylkeskommuner i Innlandet, føres verdier tilbake til det lokalsamfunnet vi trives så godt i.

Eidsiva er opptatt av at selskapets verdiskapning kommer 380 862 innbyggere i fylkene til gode. I tillegg til å dele ut utbytte til våre regionale eiere støtter vi derfor alt fra breddehåndball og motorcross til opera og litteratur.

Se våre annonser

Hoff Jente- og Guttekorps

Hoff Jente- og Guttekorps

Gausdal Turnforening

Gausdal Turnforening

Åsmarka Sjakk

Åsmarka Sjakk

Gjøvik Skiklubb

Gjøvik Skiklubb

Kongsvinger jeger- og fiskeforening

Kongsvinger jeger- og fiskeforening

Storhamar ishockey

Storhamar ishockey

Lillehammer curlingklubb

Lillehammer curlingklubb

Festspillene i Elverum

Festspillene i Elverum

Lillehammer Cykleklubb

Lillehammer Cykleklubb

Friskusene i Moelv IL

Friskusene i Moelv IL

Kolbukameratene IL

Kolbukameratene IL

Nord Odal MX-klubb

Nord Odal MX-klubb

Jentene i KIL Fotball

Jentene i KIL Fotball

Elever fra Gausdal VGS på Lillehammer Kunstmuseum

Elever fra Gausdal VGS på Lillehammer Kunstmuseum

Kongsvinger/Brandval Bordtennisklubb

Kongsvinger/Brandval Bordtennisklubb

Blide skiskyttere fra MjøsSki

Blide skiskyttere fra MjøsSki

Magnus, Bjørnar, Anders og Johann fra Elverum Innebandy

Magnus, Bjørnar, Anders og Johann fra Elverum Innebandy

Isprinsesser fra Gjøvik Kunstløpklubb

Isprinsesser fra Gjøvik Kunstløpklubb

De unge utøverne i RingsakerOperaen

De unge utøverne i RingsakerOperaen

Christian, Vibeke og Josefa fra Trysilgutten Friidrett

Christian, Vibeke og Josefa fra Trysilgutten Friidrett

Elever fra Søre Ål Skole på Norsk Litteraturfestival

Elever fra Søre Ål Skole på Norsk Litteraturfestival

Glade fotballspillere på FK Gjøvik-Lyn

Glade fotballspillere på FK Gjøvik-Lyn

Golfspillere fra Gjøvik og Toten Golf

Golfspillere fra Gjøvik og Toten Golf

Glade fotballjenter fra Flisa AIL

Glade fotballjenter fra Flisa AIL

Orienteringsløperne på Brandval/Kongsvinger OK

Orienteringsløperne på Brandval/Kongsvinger OK

Brumunddal Ungdomsskole på Energisenteret

Brumunddal Ungdomsskole på Energisenteret

Hockeyspillerne på Kongsvinger Hockey

Hockeyspillerne på Kongsvinger Hockey

Kristine, Ingrid og Emil fra Glommashowet 2014

Kristine, Ingrid og Emil fra Glommashowet 2014

Halvor, Marius og Sindre fra Østerdal skihopp

Halvor, Marius og Sindre fra Østerdal skihopp

Thore, Karl og Janne Sofie fra Ringsaker IL

Thore, Karl og Janne Sofie fra Ringsaker IL

Alpinistene i Lillehammer alpint

Alpinistene i Lillehammer alpint

Orienteringsløpere fra Gjø-Vard Orienteringslag

Orienteringsløpere fra Gjø-Vard Orienteringslag

Nysgjerrige barn på Vitensenteret på Gjøvik

Nysgjerrige barn på Vitensenteret på Gjøvik

Elverum Turn

Elverum Turn

SWIPE FOR FLERE BILDER

Filmgalleri

Østre Toten Skilag

Østre Toten Skilag

Play button
KIL Toppfotball

KIL Toppfotball

Play button
Åsmarka sjakk

Åsmarka sjakk

Play button
Gjøvik Kunstløpklubb

Gjøvik Kunstløpklubb

Play button
Teater Innlandet

Teater Innlandet

Play button
Solenergi

Solenergi

Play button
Elektromagnetisk induksjon

Elektromagnetisk induksjon

Play button
Vindenergi

Vindenergi

Play button
Vannenergi

Vannenergi

Play button
Bioenergi

Bioenergi

Play button
Rista brød til Mikkel

Rista brød til Mikkel

Play button
Vang Skiløpforening

Vang Skiløpforening

Play button
FK Gjøvik-Lyn

FK Gjøvik-Lyn

Play button
SWIPE FOR FLERE FILMER

Derfor støtter du lokale talenter når du betaler strømregningen

Eidsiva ønsker å støtte lag og foreninger innen idrett og kultur som er viktige drivkrefter i vår region. Slik skal vi bidra til et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv i Innlandet. Når du betaler strømregningen din, fører vi verdier tilbake til der du bor. Alt henger sammen.

Nysgjerrig på hvem vi støtter og hvordan du kan søke støtte?